Temperaturer
Sensor Value Min (H24) Max (H24) Min Max
Ackumulatortank Botten 22,4 21,4 22,4 12,1 88,6
Ackumulatortank Topp 42,8 42,8 50,5 13,7 100,2
Inomhus 18,1 17,7 18,6 10,0 25,6
Laddning från pannan 13,5 13,2 15,1 7,7 100,9
Utomhus 16,7 3,7 19,3 -17,0 24,0
Measured: 22.05.16 14:40:47
Values ° C